Aktuellt

 • 2020-02-12
  Inbjudan till årsstämma för Sundby Strands samfällighet
  Tidpunkt: onsdag 18 mars 2020 kl. 19:00 .Plats: Matsalen i Stallarholmsskolan
  I dagarna skickas inbjudan och dagordning till årsstämman ut i brevlådorna.
  Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga här:
  ÅRSMÖTESHANDLINGAR Notera gärna det som står i dokumentet ”Fullmakt”, det kan vara viktigt att känna till.
  ...
 • 2020-02-10
  Vägförenings årsmöte 2020 - Kallelse
  Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 18.30.

  Plats: GULA INDUSTRIHUSET i lokal Mötesplatsen.

  Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, rap-porter från styrelse och revisorer samt före mö-tesförhandlingarna information av chefen för Tra-fik-och Miljökontoret, Anders Ekström, gällande föreningens upphörande...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden härPDF