Aktuellt

  • 2020-06-24
    Sommarhälsning från styrelsen
    Plötsligt har vi drabbats av en värmebölja. Då är det bra att ha vårt sommarvatten och slippa tänka på vattenransonering.Som ni säkert sett har stängslen i flera fårhagar reparerats. 900 m nytt stängsel har satts upp och stolpar och hörn har bytts ut och förstärkts. Det återstår fortfarande några ha...
  • 2020-06-06
    Kontorsboden
    Hej alla i Sundby Strands Samfällighet,Som vi tror att alla har sett, så har det placerats en kontorsbod vid sidan om befintligt förråd vid Sundby Allé. Kontorsboden övertogs från Sundby tomter i befintlig skick, men behöver nu färdigställas med nytt tegeltak och ny ytterpanel (i likhet med det befi...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden härPDF