Digitaliseringsintresserade sökes!

Föreningens hemsida behöver ett rejält lyft, både när det gäller funktionalitet och utformning.

Vi söker nu efter medlemmar som har kunskap och intresse för att delta i en arbetsgrupp som tar fram ett förbättringsförslag.

Uppdraget gäller:

  • Funktionalitet - vilka behov finns?
  • Utformning för att tillse enkelt utnyttjande på olika typer av enheter
  • Identifiering av olika alternativ för realisering och förslag på vilket alternativ som förordas

Hemsidan är idag realiserad på Sitevision, så det vore extra värdefullt att ha med person(er) som kan denna plattform.

Svar senast den 1 aug till: info@sundbysamfallighet.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Hantera prenumeration