Höstinfo

De flesta av höstens aktiviteter och göromål är nu avklarade.

Höststädningen genomfördes söndag 13 oktober. Det allmänna intrycket är att det var färre än vanligt som deltog. Det som skulle göras klarades dock av med hjälp av de medlemmar som faktiskt ställde upp. Stort tack till er! Det kan tyckas lite synd att inte fler visar intresse för att hjälpa till med att hålla området fortsatt fint och vårdat. Mindre eget arbete gör att vi får lägga en större del på inhyrda entrepenörer istället, vilket förstås innebär en kostnad som påverkar årsavgiften. I vart fall kan man inte förvänta sig en sänkning av årsavgiften i det läget.

Bryggorna rengjordes och badstegarna togs upp. Vissa badstegar och bryggor är i sämre skick och behöver repareras till våren. Det har också uppstått skador på bryggor orsakade av båtar som förtöjts utan ryckutjämnare, enligt reglerna. Det kan överhuvudtaget vara bra att då och då kontrollera sin båt vid bryggan, hur den är förtöjd, eller om den är vattenfylld, etc. Vi påminner också om att ingen båt får lämnas kvar vid bryggan under vintern. Samfällighetens Brygg- och båtregler finns på hemsidan. För den som inte känner till dessa kan man läsa härlänk till annan webbplats.

Allmän klippning via entreprenör: I samband med städdagen framfördes önskemål om att den allmänna klippningen i området som utförs ett par gånger per säsong ska tidigareläggas så att klippningen infaller tidigare under försommaren, och också vid en tidigare tidpunkt under sensommar/ höst. Ändras till nästkommande säsong, enligt önskemålet.

Trafikmätningen som hanteras via Stallarholmens vägförening/ Strängnäs kommun ska enligt uppgift i stort sett vara avklarad nu och ska därefter sammanställas. Resultatet och eventuellt beslut inväntas.

Avstängning av sommarvatten gjordes söndag 20 oktober. Det är ett viktigt arbete att se till att hela anläggningen töms på vatten, då det annars är stor risk att det fryser sönder under vintern. Det är ca 200 fastigheter i området och på samtliga måste alla tappställen först öppnas, och därefter stängas, vid en given tidpunkt för att tömma anläggningen. Ju fler som kan vara behjälpliga med att gå runt i området och hjälpa till med detta, ju bättre och snabbare kan man utföra arbetet. Denna gång efterlystes fler hjälpande händer för att delta vid avstängningen. Två (2) medlemmar svarade att de kunde vara behjälpliga. Tvåhundra fastigheter…….

Jättestort tack till de fem (5) medlemmar som la ner flera timmars jobb för att hjälpa till med avstängningen! Tack vare er kan vi vattna med sjövatten även nästa sommar.

Införlivande av de sista etapperna av området är nu genomförd och lagfarten är klar. Vi hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna till samfälligheten!

Hälsningar Styrelsen

 

Hantera prenumeration