Motioner till årsmöte den 31 januari

Hej alla,

styrelsen vill påminna om att deadline enligt föreningens stadgar för inskickade motioner till kommande årsmöte är den 31 januari.

Stadgarna hittar du här:

http://www.sundbysamfallighet.se/download/18.39b76af01683260d4d12fe4/1547314809354/Stade%C3%A4ndring%202018.pdf Länk till annan webbplats.

med vänlig hälsning

Styrelsen Sundby Strands Samfällighet

Hantera prenumeration