2023-05-23

På gång i Samfälligheten.

Söndagen den 14 maj var vi ett gäng på 5 personer som hjälptes åt att ta bort alla vasshögar som vi kunde och det större skräpet som vi samlade in under städdagen den 7 maj. För ändamålet var en container på plats.

Extra tack till Sten och Sune, för ett gott samarbete och för goda skratt.

Containern blev snabbt full och två vasshögar, samt en större rishög blev kvar. Dessa sparar vi till hösten och upp tillsammans med annat ris som samlats under sommarsäsongen. Kanske i samband med något roligt?

Annars då? Arbete pågår för fullt. Gräsklippningen för säsongen har påbörjats, fåren har kommit till första hagen, kantklippning har beställts och vi i styrelsen jobbar parallellt med ett flertal förbättringsprojekt och uppgifter som vi fått på vår årsstämma.

Bland annat så har kontakt har tagits med kommunen angående provtagning av vatten vid våra badplatser.Kommunen tar tyvärr inte själva tar prover någon annanstans än på kommunens egna badplatser. Vi fick dock kontaktuppgifter till deras leverantörer som utför testerna. Mer info kommer.

När vi är på temat badstrand och strandpromenad, vill vi be alla föräldrar att tala med sina tonårsbarn som kör fyrhjulingar och moppar på strandpromenaden. Vägen är en ren gångbana där inga motordrivna fordon utan tillstånd får köras. Inom föreningen ges endast tillstånd om man har tunga saker till sin båt för av- och pålastning. Det skulle vara tråkigt om vi behöver ta ett beslut och spärra av för all trafik, för att garantera säkerhet för våra barn och fotgängare. Vi ser också över möjlighet till bättre skyltning, för att tydliggöra vad som gäller.

Även frågan om möjlighet till skyltar med varning för lekande barn och kör försiktigt pågår.

Vi har inventerat våra bryggor och bryggstegar, där ett mindre underhållsarbete kommer att utföras löpande under året och en större underhållsplan inklusive besiktning arbetas fram för kommande budgetår.

Del ett av det större underhållet på våra badplatser planeras till efter sommaren, vi kan alltså bada i lugn och ro utan att störas av några grävmaskiner just under sommaren.

Vi tar hjälp också av kommunens biolog för att hitta möjligheter till att värna vår biologiska mångfald och plantera rätt buskar och annan växtlighet, där vi bedömer att en insats behöver göras. Exempel är på Åkerbyslingan där vi har ett par plättar som ser ganska tråkiga ut och vi fått in info om att barn gärna leker och de vuxna gärna skulle vilja mysa lite eller nere vid fotbollsplan vid Tegelplan, där vi fick in en motion som skickades tillbaka till styrelsen för vidare utredning och för att behandlas som en driftfråga.

Vi har även ett antal andra utvecklingsfrågor och små projekt på gång, som vi kan berätta mer om senare.

Fullt fart framåt, med andra ord. :)

Trevlig sommar!

Vänliga hälsning

Styrelsen