Välkomna till städdag söndag 9 oktober

Fokus kommer att vara att stänga av sommarvatten, plocka skräp och göra fint, samt att göra våra bryggor klara inför vintern, med rengöring och genom att lyfta upp badstegar.

Vattengruppen stänger av sommarvattnet och tömmer systemet i hela området.

Rutiner för sommarvattnets avstängning:
- På avstängningsdagen skall samtliga slangar vara bortkopplade, inkl bevattningssystem.
- Om fastighetsägare väljer att tömma kran själv, glöm inte att stänga kranen efter tömning, annars förlorar pumparna trycket och tömningen stannar av på andra platser inom området. Så när er kran är tömd, stäng den.

OBS: Stäng aldrig av mark-/gatuavstängaren
Inget fordon, ( bil, båt, släp m.m ), får vara parkerat över
mark-/gatuavstängaren.

Ansvar
Samfälligheten ansvarar endast för ledningsnätet fram till tomtgräns på samma sätt som gäller för kommunal VA- och elanslutning. Tomtägaren är ansvarig för sin egen installation. Därmed kan inte samfälligheten ta på sig några som helst kostnader som uppstått på enskild tomtmark.

Samlingsplats:

  • För skräpsamlande medlemmar så samlas vi vid Pulkabacken.
  • För de som vill hjälpa till med bryggor, samling badplatsen längst bort på Sundby Strand väg alternativt gå till er brygga och sätt igång :).
  • För vattengrupp samling vid pumphuset vid Hjerts torg.

Tid: 10:00

För de som vill samlas vi åter runt 12.15 för korvgrillning vid pulkabacken.

Tänk på: Oömma kläder, bra skor, ta gärna med en påse att samla skräp i.

Hantera prenumeration