Årsstämma 2021, Avslutad

Årsstämman är nu avslutad i och med att räkningen av poströsterna är avklarad och ett stämmoprotokoll har upprättats. Glädjande nog har vi haft ett högt valdeltagande i år trots rådande omständigheter.

Rösterna har med mycket stor majoritet bifallit valberedningens och styrelsens förslag vilket gör att den nya styrelsen med omedelbar verkan kan ta sig an sina uppgifter enligt verksamhetsplanen.

Stämmoprotokollet och röstsammanställningen återfinns överst bland Stämmo-dokumenten på denna sida.