Kontakt

Övriga kontaktpersoner nås genom menyn till höger

Styrelsens email-adress: info@sundbysamfallighet.se

Samfällighetens SWISH-NUMMER 1234747846

STYRELSE

Ordförande
Camilla Johansson Kühne
Täktvägen 6
Mail: skvimp75@hotmail.com

Vice ordförande och kassör
Jan Frick-Jensen
Sundby strandväg 47
Tel: 070-645 09 00
Mail: fricken1947@gmail.com

Ledamot
Lars Eriksson
Sundby strandväg 49
Tel: 070-8936719
Mail: 5306lars@gmail.com

Ledamot
Göran Edbom
Sundby strandväg 14
Tel: 070-593 1084
Mail: goran.edbom@gmail.com

Ledamot
Angela Kübek
Åkerbyslingan 12
Mail: angela@sanohest.se

Suppleant
Reza Parsa
Sundby Strandväg 24
Mail: rezaparsa34@gmail.com

Suppleant
Erik Rindeskär
Åkerbyslingan 24
Mail: erik.rindeskar@gmail.com

Redovisning/Bokföring
RÅDEK, Finningevägen 52, 645 42 Strängnäs