Arbetsgrupper

Kontaktpersoner i samfällighetens arbetsgrupper

Sommarvatten
Bob Berggren
bobberggren66@gmail.com
070-272 3320

Sune Östman
sune_ostman@telia.com

Fårhagar
Leif Hedin, 073-334 6529