Arbetsgrupper

Kontaktpersoner i samfällighetens arbetsgrupper

Sommarvatten
Bob Berggren
bobberggren66@gmail.com
070-272 3320

Sune Östman
sune_ostman@telia.com

Fårhagar
Leif Hedin, 073-334 6529

Grönområden och Vägansvarig
Lars Eriksson
leson618@gmail.com

Marina gruppen
Jonny Malmgren: Sundby strandväg 5
Roland Svensson: Sundby strandväg 6, tfn 070-540 6573
Kenneth Larsson: Sundby strandväg 12
Jan Landin: Sundby strandväg 10