Om samfälligheten

Sundby Strand började byggas år 2001 och året efter bildades en villaförening bestående av de 16 fastigheterna i etapp 1.

20 maj 2008 bildades Sundby Strands Samfällighetsförening som då tog över anläggningar i form av grönytor, 2 badplatser, 1 badbrygga, 7 båtbryggor och Hjerts torg med mera. År 2008 fanns cirka 70 byggda hus och totalt 130 sålda tomter.

År 2019 består samfälligheten av ca 220 fastigheter.

Antalet bryggor är 12 st.

I nuläget ingår etapperna 1 till 9 i samfälligheten.

Inom kort (under år 2020) kommer också etapp 10 att bebyggas och inkluderas.

​Samfällighetens Välkomstblad härPDF
Samfällighetens Uppdrag och förvaltning härPDF
Samfällighetens Fastighetskarta härPDF
Samfallighetens Förättningskarta, Lantmäteriet härPDF
Översiktskarta skog Selebo häradsallmänning, härPDF

Bild från 2002 här
Bilder från juli 2012, 1/9 , 2/9 , 3/9 , 4/9 , 5/9 , 6/9 , 7/9 , 8/9 och 9/9
Bilder från 2013, 1/5 , 2/5 , 3/5 , 4/5 och 5/5
+ 07/09-13