Styrelseprotokoll beslutspunkter beslutspunkter.

2023

Beslutspunkter18 september:

 • Bryggreperationer och antagande av offert
 • Provbehandling med Algtvätt av en brygga (11 el. 12). Inköp av tillbehör för detta.
 • Medlemmar med båtar/ Y-bommar vid bryggor som ska repareras kontaktas
 • Utskick av Nyhetsbrev angående städdag
 • Container till städdag beställs

Beslutspunkter 21 augusti:

 • Offert tas in för reparation av bryggor
 • Fortsatt provtagning av vattenkvalitet vid Lilla badplatsen
 • Arbetet vid Lilla badplatsen skjuts upp. Nytt beslut nästa år, baserat på ytterligare provtagningar.
 • Hemsidan – arbetet fortsätter

 

Beslutspunkter 12 juni:

 • Vattenprovtagning genomförs vid badplatserna
 • Bryggor ska besiktigas till sensommar/höst
 • Ansöks om elstöd
 • Boappa – hemsidan utreds vidare
 • Förslag på namn till ny valberedning
 •  

Beslutspunkter 8 maj:

 • Bryggor och badstegar ska åtgärdas. Utredning pågår angående reparation/nyinköp av stegar.
 • Nya borstar till bryggorna ska köpas in
 • Vattenprovtagning på badplatserna ska utföras
 • Ny rutschkana inköps och monteras på lekplats vid Tegelplan
 • Bänk/ fikabord samt staket ska uppföras, vid lekplats Åkerbyslingan
 • Container hyrs för bortforsling av vass samt skräp efter städdagen
 • Utredning av åtgärder runt dagvattendammen vid Källarängsvägen
 • Liten grönyta vid Åkerbyslingan, utredning och förslag på förbättringsåtgärd

 

Beslutspunkter 30 mars:

 • Gå & Se styrelsen i samband med städdag.
 • Inköp av steg till badstegar
 • Inköp av lekutrustning enligt förslag.
 • Skarp offert grävning lekplats.
 • Gemensam bild webb för att kunna ta nästa steg