Frågor & svar

Här samlar vi de vanligast förekommande frågorna och svaren.

Hittar du inte svaret på din fråga, eller att något inte stämmer, kontakta styrelsen, email info@sundbysamfallighet.se