Om samfälligheten

Sundby Strand började byggas år 2001 och året efter bildades en villaförening bestående av 16 fastigheter i etapp 1.

20 maj 2008 bildades Sundby Strands Samfällighetsförening som då tog över förvaltningen av gemensamhetsanläggningen i form av grönytor, 2 badplatser, 1 badbrygga 7 båtbryggor och Hjerts torg mm. År 2008 fanns c:a 70 byggda hus och totalt 130 sålda tomter.

Alla som äger en fastighet inom området blir automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Under åren 2008 till 2018 har majoriteten av tomterna i etapp 1 och 2 bebyggts med fristående hus och parhus samt ett flerfamiljshus med lägenheter där det har bildats bostadsrättsföreningar.

Under 2019 inkluderades enligt detaljplanen etapp 3 och 4, med 52 tomter för fristående hus och 11 tomter för radhus/kedjehus. Därmed ökade medlemsantalet i föreningen markant.

2019-08-13 erhöll samfällighetsföreningen lagfart för gemensamhetsanläggningen Ga:7 och Ga:8. (se pdf-fil Uppdrag och förvaltning nedan).

I lagfarten ingår en andel, ett så kallat ”Mantal” av totalt 1500 hektar i Selebo Häradsallmänning. Det vill säga, föreningen äger skogsmark som årligen ger en liten intäkt. (se pdf-fil med karta nedan).

År 2021 består Sundby Strands Samfällighetsförening av 284 fastigheter inklusive 3 bostadsrättsföreningar, 11 båtbryggor och 1 badbrygga. Nybyggnationen i hela området förväntas fortsätta i rask takt även under 2021, speciellt inom områdena i etapp 3 och 4.


​Samfällighetens Välkomstblad här Pdf, 116.5 kB.
Samfällighetens Uppdrag och förvaltning här Pdf, 148.5 kB.
Samfällighetens Fastighetskarta här Pdf, 1.6 MB.
Samfallighetens Förättningskarta, Lantmäteriet här Pdf, 493.7 kB.
Översiktskarta skog Selebo häradsallmänning, här Pdf, 1.5 MB.

Bild från 2002 här
Bilder från juli 2012, 1/9 , 2/9 , 3/9 , 4/9 , 5/9 , 6/9 , 7/9 , 8/9 och 9/9
Bilder från 2013, 1/5 , 2/5 , 3/5 , 4/5 och 5/5
+ 07/09-13