Sommarvatten

Sommarvattnet slås på resp av när vädret så tillåter
Vanligen slås det på under april/maj och stängs av i september/oktober
Datum meddelas via nyhetsbrev och läggs ut på hemsidan under rubrik "Aktuellt".

Vänligen observera att för nybyggda fastigheter ska en ritning över fastighetens samtliga sjövattenuttag vara inlämnad.

Maila dina uppgifter till anvarig för Sommarvatten:

Ritningen skall innehålla följande:
- Sommarvattenkranarnas placering
- Gatuavstängarens placering
- Norrpil
- Namn och gatuadress
- Telefonnummer dagtid

Se exempel Pdf, 210.1 kB. på hur ritningen ska ser ut.

Rutiner för sommarvattnets påslagning:
- Alla tappställen skall vara stängda, så att pumparna kan få upp tryck
- Markavstängaren skall alltid vara öppen givet att inget fel föreligger (se under rubriken ansvar)
- Efter att pumparna startats, (klockslag meddelas inför varje påslagning), skall
  alla tappställen på husen öppnas en stund så att all luft kommer ut
- Kolla så att inget läckage förekommer. Denna urluftnings- och läckagekontroll
  utförs av husägaren
- Efter detta hålls tappställena stängda ett dygn, så att vattengruppen kan kolla
  att systemet är tätt och håller trycket
- Datum för påslagning meddelas via e-mail till medlemmar
    
Rutiner för sommarvattnets avstängning:
- På avstängningsdagen skall samtliga slangar vara bortkopplade
- Datum för avstängning meddelas via e-mail till medlemmar

OBS: Stäng aldrig av mark-/gatuavstängaren
        Inget fordon, ( bil, båt, släp m.m ), får vara parkerat över
        mark-/gatuavstängaren.

Ansvar
Samfälligheten ansvarar endast för ledningsnätet fram till tomtgräns på samma sätt som gäller för kommunal  VA- och elanslutning. Tomtägaren är ansvarig för sin egen installation. Därmed kan inte samfälligheten ta på sig några som helst kostnader som uppstått på enskild tomtmark.

Igångsättning av sommarvattnet sker när samfälligheten bedömer att frysrisken är minimal. Enstaka frostnätter kan förekomma långt in på försommaren. Om tomtägaren är rädd för att de egna ledningarna kan frysa sönder alternativt frusit sönder är det på dennes ansvar att inför påsättning av sommarvattnet stänga sin huvudkran som sitter vid tomtgränsen, till dess att frysrisken definitivt har upphört  eller till dess att felet är lagat.