Vattenprov badplatser

På vårt årsmöte i mars 2023 fick styrelsen i uppdrag att se över möjligheter till att testa vattenkvalitén på våra två badplatser. Detta arbete har fört till att styrelsen testar en ny rutin där vi följer den testmetod och frekvens som Havs- och Vattenmyndigheten rekommenderar för EU-bad, dvs liknande provtagning som kommuner utför.

Här kan du hitta mer information om detta.

https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/fakta-om-badvatten.html Länk till annan webbplats.

Vi utför tester av vårt badvatten på E.coli och Intestinala entrekocker, vilka båda kan leda till infektion med mag- och tarmsymptom om man sväljer vattnet.

Vid förhöjda halter kommer ett nytt test utföras inom 2 veckor.

 

2024-06-13 Badplatser: Vattenkvaliten är tjänlig med anmärkning.

E.coli: 390 MPN/100 ml

Gränsvärde: 1000 MPN/100 ml

Intestinala entrekocker: <10 cfu/100 ml

Gränsvärde: 300 cfu/100 ml

http://www.sundbysamfallighet.se/download/18.44489951902a757c49589/1718811715128/SSS%20Badplats%20202406_177-2024-06052285_01.pdf Länk till annan webbplats.