Aktuellt


  • Höststädning 15 oktober
    Välkomna till vår årliga höststäddag. Syfte: Fokus kommer att vara att stänga av sommarvatten, ta bort ogräs fotbollsplan, kratta och göra fint badstränder, samla ris i högar, plocka skräp, samt att göra våra bryggor klara inför vintern, både med rengöring och genom att lyfta upp badstegar. Vi vill o...

  • Vattenprov på våra badplatser.
    Vid vårt årsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över hur en möjlig rutin och process för provtagning av vattenkvalitén vid våra badplatser kan se ut.Testperiod i dubbel bemärkelse kördes igång i juli månad, där vi både utfört tester och testat vår nya rutin. Ytterligare ett vattenprov togs i august...

Text

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden här Pdf, 107.6 kB.