Mur, staket, stängsel m.m.

På förekommen anledning måste styrelsen bevaka att ingen bygger staket, murar, stängsel eller på något annat sätt stängslar in delar av allmänningar och hagar.

Det är inte ovanligt att folk kontaktar styrelsen och har klagomål på att någon har satt upp murar, plank, staket eller stängsel mm på allmänningen. Några vill vara anonym.

Styrelsen godkänner inga murar, staket, plank eller stängsel på samfällighets allmänningar dvs vägar, natur, vatten och hagar.

Samfällighetens medlemmar uppmärksammas på att ha koll på sina fastighetsgränser och hålla sina murar, staket, stängsel m.m. inom egen fastighetsgräns.

Mer om vad som gäller beträffande maxhöjd, avstånd till tomtgräns, bygglov, m.m. finns på kommunens hemsida: "Bygga, riv och förändra" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.