Tack för 2019! Motioner och årstämma 2020

Nu börjar året lida mot sitt slut och vi vill passa på att tacka alla som under året ställt upp vid höst- och vårstädningarna, de som hjälper till med bryggorna, fixat boulebanor, ser till att vi har fortsatt möjlighet till bevattning med sjövatten, tar på sig ansvar som städfogdar, ordnar med förtäring i samband med städdagar och som i övrigt erbjuder sig att ställa upp med olika frivilliga insatser, allt kan inte nämnas här.

Tack vare er tid, ert engagemang och arbete kan vi fortsätta att bo i ett trevligt, vackert och välskött område. Det kan inte nog värderas. Till er alla, från oss alla: Tack!

 

Ett par påminnelser:

Det får inte ligga båtar kvar vid bryggorna under vintern då det finns risk för att bryggan tar skada. Är det någon som fortfarande har kvar sin båt i vattnet ber vi denne att snarast flytta båten och ta upp den.

Om man väljer att nyttja samfällighetens gemensamma allmänningar i området, t.e.x. i samband med nyårsfirande, är det bra att tänka på att allt man tar med sig till platsen också måste tas med därifrån, t.e.x. tomflaskor, fyrverkeriattiraljer och allt övrigt skräp. 

Samfällighetens årsstämma kommer att hållas under mars månad 2020. Kallelse till årsmötet och närmare information om tidpunkt och plats skickas ut under februari. Motioner till årsstämman mailas till: info@sundbysamfallighet.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-01-31. Skriv ”Motion 2020” i ämnesraden.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Hälsningar Styrelsen

 

Hantera prenumeration